Välkommen till

Aqilles Invest!

Aqilles Invest är ett investmentbolag som äger och utvecklar små och medelstora bolag. Söker du investerare, eller vill du sälja ditt företag? Kontakta oss i god tid, det vinner du på!

Om oss

Aqilles Invests affärsidé är att investera kapital i mindre och medelstora, onoterade bolag som har bra potential att växa, utvecklas och nå nya resultatnivåer. En minst lika viktig investering är vårt helhjärtade engagemang, själva motorn som kan ta bolaget till nya resultatnivåer. När vi investerar i ett bolag, gör vi det för att äga och utveckla bolaget tills vidare – inte för att sälja efter några år.