Välkommen till

Aqilles Invest!

Aqilles Invest är ett investmentbolag som äger och utvecklar små och medelstora bolag. Söker du investerare, eller vill du sälja ditt företag? Kontakta oss i god tid, det vinner du på!

Om oss

Aqilles Invests affärsidé är att investera både kompetens och kapital i mindre och medelstora, onoterade bolag som har bra potential att växa, utvecklas och nå nya resultatnivåer. Vi engagerar oss i styrelse och operativt med konsult- och rådgivarinsatser för att bidra så mycket vi kan. Tillsammans med befintlig ledning/ägare stakar vi ut vägen åren framåt och ger oss snabbt in i själva genomförandet!