Johnny Dahlberg
Grundare av Aqilles Invest AB

Entreprenör och investerare. Engagemang i Qeep Consulting AB, Ceres i Skåne AB, m.fl.

Anders Holm
VD och Grundare av Aqilles Invest AB

Entreprenör och investerare. Engagemang i Qeep Consulting AB, Ceres i Skåne AB m.fl.