Aqilles Invest har sina rötter i Qeep Consulting, som startade 1998. Qeep Consulting är aktivt och spelar en viktig roll för Aqilles Invest. Qeep Consulting har utfört många uppdrag sedan starten, alltid med syftet att väsentligt förbättra resultaten i både stora och små bolag. Klientföretagens avkastning på investerat kapital under första 12 månaderna har varierat mellan tre och tolv gånger pengarna.

En stor andel av kundbasen är återkommande där samverkan pågått under flertalet år. Bland våra kunder finns Volvo Construction Equipment & Volvo Powertrain, ABB, SAS Sverige, Logica, ICA, YIT, Sparbanken 1826, Bergendahls Gruppen, SIA Glass, med flera. I många av fallen är relationerna långa, eftersom kunderna gärna kommer igen.

Aqilles Invest föddes ur idén att vi själva kunde få del av det värde vi bevisligen skapar hos våra kunder, genom att gå in som ägare. Det är därför Aqilles Invest är en unikt aktiv, engagerad och långsiktig ägare – vi tillämpar Qeep Consultings metod för extraordinära resultat i de bolag vi investerar i, utan undantag. Starten kom 2009, då under namnet Qeep Ventures. I början av 2011 bytte bolaget namn till Aqilles Invest.