Aqilles Invest investerar i personalintensiva företag, primärt inom tjänster, service och handel. Men vi är även öppna för investeringar i andra branscher där vi ser att vi kan tillföra värde.

Eftersom vi har höga ambitioner som ägare i våra bolag, är det viktigt att vi och det tilltänkta bolaget passar bra ihop från början. Med vårt operativa engagemang inom Performance Management, får vi klart bäst utväxling i personalintensiva verksamheter där medarbetarnas prestationer påverkar resultaten rejält.
Aqilles Invest investerar främst i Sverige, men vi är öppna för möjligheter i Norden.

I övrigt vänder vi oss till företag som:

  • Omsätter mellan 20 och 200 miljoner kronor
  • Är verksamma inom tjänster, service eller handel

Aqilles Invest strävar efter såväl minoritets- som majoritetsägande och arbetar med såväl befintlig som nyrekryterad ledning.
Tillsammans med ledning och ett team av affärs- och resultatcoacher skapar vi tidigt en affärsplan för vår första tid tillsammans. I regel blickar vi tre år framåt. Planen innehåller planer för ökad produktivitet i befintlig verksamhet, organiska tillväxtplaner samt möjliga framtida förvärv.
Och så ska tiden vara den rätta. Här är ett par typiska situationer då det blir aktuellt att förändra ett bolags ägarstruktur:

Generationsskiften

Vi samtalar gärna med ägare till familje- eller privatägda bolag där nästa generation inte kommer att driva verksamheten vidare. Vi har själva börjat från början en gång i tiden, och förstår mycket väl att du som skapat en värdefull verksamhet inte vill sälja till vem som helst, utan till någon som kan vidareutveckla ditt livsverk med respekt för dess historia. Kanske vill du ha kvar ett engagemang i företaget på något sätt? De möjligheterna diskuterar vi gärna.
Strategin framåt kan variera från bolag till bolag. Aqilles Invest kan gå in som långsiktig ägare, eller agera brygga fram till ytterligare ett ägarskifte eller en notering.

Managmenet-buy-out

Det händer allt som oftast att större bolag eller koncerner vill avyttra verksamheter, som i ljuset av en ny strategi inte längre passar in. Här kan idén om en MBO födas hos en företagsledare eller en bolagsledning. Vi kan vara en intressant diskussionspartner.

Bolag som söker en ny eller bredare ägarkrets

Det kan finnas många olika skäl till att ett bolag behöver nya, eller fler, ägare. Inte sällan vet man att ägarstrukturen behöver förändras, men inte hur den slutligen faktiskt bör se ut. Använd gärna Aqilles Invest som bollplank, ju förr i processen desto bättre. Vi kan ge värdefulla uppslag och råd.