Aqilles Invest hittar tänkbara förvärv på många olika sätt. Ofta är det entreprenörer, ägare, företagsledare eller styrelseledamöter som tar en första sonderande kontakt med oss. Men vi jobbar också uppsökande, genom att delta i olika nätverksfora eller genom att helt enkelt ta kontakt med intressanta bolag.

När vi hittat en kandidat, börjar vi med en enkel analys som snabbt avgör om bolaget passar in i vår portfölj. Den här enkla analysen gör vi med någonstans mellan 50 och 100 företag varje år. Ett fåtal av dem leder till investering.

Men mellan den första analysen och investeringen, kommer självklart en närmare fördjupande analys. Då tittar vi närmare på såväl bolagets verksamhet som dess bransch i stort. Därefter följer en traditionell DD-process. DD står för Due Diligence och innebär helt enkelt en noggrann genomgång av allt som är relevant för investeringsbeslutet. Hela proceduren kan ta allt från några veckor upp till några månader och sker självklart i fullt samförstånd med säljaren, steg för steg.