Går du i tankar om att sälja ditt företag? Då gör du klokt i att kontakta oss så tidigt som möjligt i processen – gärna redan innan du slutgiltigt bestämt dig. Vi kan ge råd och infallsvinklar som är värdefulla i din beslutsprocess, oavsett vilket beslutet sedan blir.

Själva investerar vi huvudsakligen i personalintensiva tjänsteföretag eller enklare industri, som omsätter mellan 50 och 200 miljoner kronor ungefär. Personalintensiteten söker vi därför att vi engagerar oss djupt i företagets fortsatta utveckling, främst genom kvalificerad så kallad Performance Management. Det är alltså viktigt för oss att medarbetarnas prestationer får stort genomslag i verksamheten och därmed resultatet.

Här är några råd på vägen för dig som funderar på att kontakta potentiella investerare:

  • Olika investerare har olika sätt att arbeta. Försök hitta en som passar dig. Det är extra viktigt om du har tänkt att ha kvar någon typ av engagemang i företaget.
  • Att ta referenser på personer man tänker anställa är självklart. Att göra detsamma med investerare är minst lika viktigt. Kontakta några företag i investerarens portfölj och prata med dem.
  • Detta kan vara ditt livs största och viktigaste affär. Anlita en oberoende rådgivare eller konsult som får se över den. En seriös investerare kommer inte att ha något att invända.

Börja gärna med Aqilles Invest. Varmt välkommen!

AQILLES Invest AB
Södergatan 3
211 34 Malmö

E-post: info@aqilles.com