Aqilles Invest investerar i Skånskt mjukvarubolag!

Aqilles Invest har tecknat avtal om förvärv av aktier i Tyringe Konsult AB - en ledande aktör inom programvara för elektronisk dokumenthantering, s.k. EDI. 

Aqilles Invest köper aktier via en riktad nyemission i två steg och kommer inom ett år äga ca 1/3 av bolaget.  

”Tyringe Konsult är ett välskött IT-bolag med ett konkurrenskraftigt erbjudande och bra förutsättningar för tillväxt kommande år. Vi kommer engagera oss både i styrelse och operativt för att utveckla bolaget tillsammans med nuvarande ägare och ledning”, säger Anders Holm, VD för Aqilles Invest AB. 

 Tyringe Konsult är synonymt med EDI (Electronic Data Interchange), integration och elektronisk handel. Företaget erbjuder sina kunder lösningar som förenklar utbytet av affärsdokument mellan olika aktörer inom Automotive, Bygg, Handel och Logistik. Bland bolagets kunder finns Trelleborg Wheel Systems AB, NIBE, Skånemejerier, Elgiganten, m.fl. Tyringe Konsult omsätter ca 30 Mkr och sysselsätter 28 medarbetare. Mer information om bolaget återfinns på: http://www.tyringe.com

”Jag är mycket tillfreds med att Aqilles Invest blir delägare och aktiv partner på den tillväxtresa vi nu ska göra!”,säger Andreas Risberg, VD och en av ägarna i Tyringe Konsult. 

Nyheter24-Gruppen tar hjälp av Qeep Consulting

Qeep Consulting, som ägs av Aqilles Invest, har fått i uppdrag att hjälpa Nyheter24-gruppen att ta nästa steg i sin utveckling.
Nyheter24-Gruppen grundades 2008 och har snabbt utvecklats till att bli Sveriges största digitala mediehus mot 15-44-åringar. Företaget har växt snabbt sedan starten och har idag närmare 50 anställda. Omsättningen passerade 50 miljoner under 2012. Nu ska företaget ta nästa steg i utvecklingen.

"Nyheter24-Gruppen har sedan starten genomsyrats av entreprenörsanda och driv. Utmaningen hos oss är inte motivation eller drivkraft, snarare att frigöra kraften genom att fokusera på rätt sak vid varje givet tillfälle", säger Daniel Weilar VD för Nyheter24-Gruppen.

Qeep kommer att hjälpa Nyheter24-Gruppen med främst resultatstyrning. Konsulterna kommer att jobba primärt med ledningsgruppen samt försäljningsavdelningen.

"Lite längre fram planerar vi att rulla ut programmet till alla delar av koncernen", fortsätter Daniel Weilar.

"För oss på Qeep är det väldigt glädjande att Nyheter24-Gruppen väljer oss som partner för sin fortsatta utveckling. Det visar att vårt arbetssätt, där vi utmanar organisationen, ledarna och medarbetarna och håller dem ytterst ansvariga för sin egen utveckling, fungerar. Det ska också bli spännande att få möjlighet att arbeta med ett entreprenörsdrivet företag som i stor utsträckning delar Qeeps värderingar, att vara utmanande och offensiva", säger Mathias Bönnemark, VD Qeep Consulting.

Qeep Consulting rekryterar Mattias Jerreström

Aqilles Invest-ägda managementkonsultföretaget Qeep Consulting rekryterar Mattias Jerreström som ny konsult. Han har under mer än tio år arbetat i ledande läkemedelsföretag som Pharmacia och Pfizer.

"Efter flera olika ledande roller inom försäljning och organisationsutveckling känns det oerhört inspirerande och spännande att nu få gå in i ett bolag som Qeep. För mig har det alltid varit viktigt att nå resultat, jobba mot tydligt uppsatta mål och att utvecklas som person. Inom Qeep får jag vara med att utveckla både organisationer och individer till att våga bli ännu bättre och att överträffa sina mål", säger Mattias Jerreström.

Mattias har mer än 10 års erfarenhet från försäljning i olika ledande roller inom läkemedels- och medicinteknikbranschen i Sverige och Danmark. Han har jobbat i bolag som Pharmacia och Pfizer med att leda, coacha och utveckla både försäljning och medarbetare. De senaste 5 åren har han arbetat som managementkonsult på Mercuri Urval och bland annat varit huvudansvarig för området Business Coaching.

"Efterfrågan på våra tjänster ökar både bland befintliga och nya kunder vilket gör att Qeep fortsätter att växa. Med sin bakgrund, engagemang och kompetens inom affärsutveckling och försäljning bidrar Mattias till att stärka vårt erbjudande och öka vår kapacitet, säger Mathias Bönnemark", VD för Qeep Consulting.

 
 Mattias Jerreström

Mattias Jerreström

 

Qeep Consulting rekryterar Mikael Hedman

Managementkonsultföretaget Qeep Consulting rekryterar Mikael Hedman som har en bakgrund ibland annat TV4 och Erik Olsson Fastighetsförmedling.
”Det känns oerhört stimulerande att efter många år inom olika säljande organisationer få fördjupa mig i det som engagerar mig mest, nämligen att utveckla individer och organisationer på djupet och på så sätt överträffa även högt ställda förväntningar”, säger Mikael Hedman.

Mikael Hedman har en lång bakgrund inom mediebranschen som säljare och försäljningschef. Efter 8 år inom TV4 Sverige lämnade Mikael mediebranschen för att arbeta med lojalitetsmarknadsföring inom Erik Olsson Fastighetsförmedling. 2006 var Mikael med och startade upp Scream Mediebyrås Malmökontor, som fram till idag har vuxit sig till att bli en av de tongivande aktörerna i regionen.

”Vi upplever ökande efterfrågan på våra tjänster och därför behöver vi nya drivna och kompetenta medarbetare. Mikael kommer med sitt djupa kunnande inom försäljning att bli en viktig förstärkning för oss”, säger Mathias Bönnemark, VD för Qeep Consulting.

Läs mer – Qeep Consulting rekryterar Mikael Hedman

 
 Mikael Hedman

Mikael Hedman

 

Saltå Kvarn tar hjälp av Qeep för bättre lönsamhet

Aqilles Investägda managementkonsultföretaget Qeep Consulting anlitas av det ekologiska matföretaget Saltå Kvarn för att få fart på lönsamheten.

”Saltå Kvarn har haft en mycket stark tillväxt under ett antal år, vilket bland annat har kommit till uttryck i att vi varit kvalificerade till Gasellföretag under fyra år i rad. Nu har tillväxten planat ut och konkurrensen hårdnat i butikshyllorna. Under de senaste två åren har lönsamheten inte varit tillfredsställande”, kommenterar Johan Ununger, VD Saltå Kvarn.

Saltå Kvarn har funnits sedan 1964 och producerar och säljer biodynamiskt och ekologiskt odlade spannmålsprodukter. Företaget omsätter cirka 150 mkr och ägs av ett antal stiftelser med antroposofisk inriktning.

”Tillsammans med Qeep ska vi göra vår företagskultur mer resultatorienterad och med våra starka värderingar kring mat och miljö som kraftkälla ska vi stärka insikten hos var och en av våra medarbetare hur de bidrar till företagets lönsamhet. Vi ser fram emot ett spännande och utvecklande år för både företagsledning och samtliga medarbetare”, säger Johan Ununger, VD Saltå Kvarn

”Vi på Qeep uppskattar att Saltå Kvarn ger oss förtroendet att arbeta tillsammans med dem. Det blir en spännande och utmanande resa att åstadkomma lyft i resultat och samtidigt få ta del av Saltå Kvarns starka kunnande inom ekologiska produkter”, säger Mathias Bönnemark, VD Qeep Sverige.

Aqilles Invest äger Qeep Consulting som på kort tid tagit in flera betydande uppdrag och nu rekryterar nya konsulter.

”Qeep växer starkt och har bara sedan årsskiftet fått tre nya stora kunder. Vi håller på att rekrytera ett antal nyckelpersoner för att tillgodose efterfrågan. Det är roligt att se att den metodik som Qeep arbetat fram under 14 år är eftertraktad och fungerar väl i många olika sorters företag”, säger Anders Holm, VD för Aqilles Invest.

Läs mer – Saltå Kvarn tar hjälp av Qeep för bättre lönsamhet

Qeep utvecklar tunnelbaneoperatören MTR och Stockholms tunnelbana

Aqilles Investägda managementkonsultföretaget Qeep Consulting inleder uppdrag för tunnelbaneoperatören MTR Stockholm som ansvarar för att driva och underhålla Stockholms tunnelbana.

Tunnelbaneoperatören MTR Stockholm är ett dotterföretag till MTR Europe i London som i sin tur ägs av den Hong Kongbaserade koncernen MTR, en av de ledande tågoperatörerna i världen. MTR Stockholm har omkring 3 000 medarbetare i Sverige och har sedan hösten 2009 och minst åtta år framöver ansvaret för drift, planering och underhåll av tunnelbanan i Stockholm.

”MTR Stockholm har sedan vi tog över driften av tunnelbanan arbetat med att utveckla strukturen och kulturen i bolaget. Samarbetet med Qeep syftar till att accelerera effekterna av detta arbete och samtidigt involvera organisationen i arbetet med att skapa vad vi kallar ’din bästa resa’. En viktig pusselbit för framtidens MTR är ökat ägarskap och ansvarstagande i organisationen för att på så sätt få alla att vara delaktiga i den utveckling vi står inför”, säger Peter Viinapuu, VD MTR Stockholm.

”För oss på Qeep är det väldigt glädjande att MTR väljer oss som strategisk partner. Återigen visar det sig att vårt arbetssätt fungerar. Vi utmanar ledarna och medarbetarna och bygger en kultur där alla tar ansvar för organisationens utveckling. Vi ser också att Qeep kommer vara en viktig pusselbit i MTRs framtida arbete och framgång i att skapa nya affärer”, säger Mathias Bönnemark, VD Qeep Consulting.  Läs mer – Qeep utvecklar tunnelbaneoperatören MTR

Qeep Consulting rekryterar Charlotte Widing

Managementkonsultföretaget Qeep Consulting rekryterar Charlotte Widing. Hon kommer närmast från Academic Work i Danmark där hon var VD.

”I och med starten på Qeep får jag en fantastisk möjlighet att arbeta i ett ägarlett bolag som har oerhört tydligt fokus på resultat och värdeskapande aktiviteter. Rollen som managementkonsult ger mig möjlighet att bidra till olika verksamheters utveckling och expansion. Det passar mig utmärkt att driva projekt och coacha ledare mot nya mål”, säger Charlotte Widing.

Charlotte Widing har arbetat med strategisk försäljning och utveckling av affärsmodeller under drygt 10 år, både i Sverige och Danmark och kommer närmast från Academic Work i Danmark där hon var VD. Hon har tidigare byggt upp Academic Work i region Syd i Sverige och arbetar idag i ett par bolagsstyrelser.

”Vi är inne i en fas där vi tar in många nya uppdrag varav några större som gör att vi är i behov av nya starka medarbetare. Här passar Charlotte Widing in väl som med sin mångåriga erfarenhet av att starta och utveckla företag och organisationer kommer bli en viktig medarbetare för oss. Hon drivs dessutom av entreprenörskap, verksamhetsutveckling och personers förmåga att leverera värde och resultat, vilket är egenskaper som passar väl in i den metodik vi arbetar med inom Qeep och vår kultur” säger Mathias Bönnemark, VD för Qeep Consulting.

Läs mer – Qeep Consulting rekryterar Charlotte Widing

Qeep Consulting inleder uppdrag för Scandic Sverige

Managementkonsultföretaget Qeep Consulting har nyligen inlett ett tvåårigt samarbete med hotellkedjan Scandic Sverige. Syftet är att accelerera det befintliga utvecklingsprogram som pågår och att förbättra företagets resultat.

”Scandic Sverige har under de senaste åren drivit ett omfattande utvecklingsprogram i syfte att ytterligare stärka sin marknadsledande position. Vårt syfte med att samarbeta Qeep de kommande två åren, är att accelerera effekterna av utvecklingsprogrammet och säkerställa att hela organisationen på ett positivt sätt involveras i utvecklingen av bolaget. En viktig pusselbit för framtidens Scandic är ökad transparens och tvärfunktionalitet i organisationen för att på så sätt skifta till ett mer resultatorienterat arbetssätt.” säger Joakim Nilsson, VD Scandic Hotels, Sverige.

Målet för Qeep i kunduppdrag är att leverera väsentliga resultatlyft i kundens operativa verksamhet. Företaget arbetar med en metodik där ledningens mål preciserar till konkreta handlingsplaner som leder till snabba genombrott och extraordinära utfall.

”För oss på Qeep är det väldigt glädjande att Scandic väljer oss som en strategisk partner för sin fortsatta utveckling. Återigen visar det sig att vårt arbetssätt, där vi utmanar organisationen, ledarna och medarbetarna och håller dem ytterst ansvariga för sin egen utveckling, fungerar. Samtidigt är det ett samarbete som förpliktigar då Scandic sedan flera år tillbaka är framgångsrika och marknadsledande i branschen. Det kommer krävas extraordinära insatser även av oss då vi ska göra detta tillsammans.” säger Mathias Bönnemark, VD Qeep Sverige.

För att se ett antal andra framgångsrika samarbeten, gå i på Qeeps Youtubekanal:
http://www.youtube.com/user/QeepConsulting

Läs mer – Qeep Consulting Scandic Sverige

Investmentbolaget Qeep Group genomför nyemission och byter namn till Aqilles Invest

Investmentbolaget Qeep Group får tillskott i ägarskaran av Jensen Invest AB samt LMK Ventures AB och byter samtidigt namn till Aqilles Invest. Styrelsen utökas med såväl ägarrepresentanter som oberoende ledamöter då Håkan Eksandh, Peter Ragnarsson, Arne Bernroth och Bengt Gerger tar plats i styrelsen.

Under 2011 har bolaget tillförts 25 MSEK totalt av de nya ägarna fördelat på två emissioner. Efter emissionen äger grundarna Anders Holm och Johnny Dahlberg ca 70 % av bolaget, resterande del ägs av Hexiron AB, LMK Ventures AB, Jensen Invest AB samt anställda.

"De nya aktieägarna och styrelseledamöterna tillför bred kompetens inom finansiering och företagsbyggande och har en långsiktig syn på företagsutveckling som stämmer väl överens med vår syn på hur man skapar framgångsrika företag – med aktivt ägande och tydliga mål", säger Anders Holm, VD för Aqilles Invest. "Med ytterligare kapital finns också utrymme för tilläggsförvärv och möjlighet att ta större strategiska grepp. Vi tror på svenska företags konkurrenskraft och att det finns stora möjligheter att bygga värden framöver. Vi är inte skrämda av konjunkturläget utan nu satsar vi", tillägger han.

Gruppen omsätter under 2011 ca 500 MSEK och planen är att på tre års sikt öka omsättningen till 1,4 mrd genom organisk tillväxt och förvärv. Sammantaget räknar man med att förvärva bolag för mellan 200 – 300 MSEK. Finansieringen av dessa förvärv sker inom ägarkretsen.

I samband med nyemissionen byter Qeep Group även namn till Aqilles Invest för att särskilja investmentbolaget från gruppens strategiska portföljbolag Qeep Consulting, som sedan slutet av 90-talet har utvecklat en metodik för acceleration av resultat där värdet för kunderna har varit affärsmässiga genombrott och extraordinära resultat. Denna metodik som är väl dokumenterad och beprövad på ett stort antal bolag både i Sverige och internationellt, implementeras konsekvent i gruppens alla portföljbolag.

"Eftersom namnet Qeep är så inarbetat och välkänt bland många företagsledare, känner vi att ett namnbyte är nödvändigt i detta skede för att göra skillnad mellan konsultrörelsen och investmentbolaget. Vi har uppkallat företaget efter den grekiska mytologins Akilles för att han var en stark, modig och ambitiös hjälte. Det är inspirerande egenskaper som vi känner igen oss i. Samtidigt påminner hans berömda häl oss om att vara ödmjuka. Som investerare söker vi bolag med styrkor, men vi är också medvetna om att de har svagheter och att det alltid finns utrymme för förbättring. Vi har valt att skriva Aqilles Invest med Q som en påminnelse om vårt eget ursprung, Qeep Consulting, som fortfarande är ett av bolagen i vår företagsgrupp", säger Anders Holm.

Kort om de nya ägarna och styrelseledamöterna:

Investmentbolaget LMK Industri är största ägare i IT-företaget Axis, världsledande inom bland annat nätverkskameror. Genom dotterbolaget LMK Ventures görs investeringar i noterade och onoterade bolag med stor tillväxtpotential När LMK Ventures nu investerar i Aqilles Invest tar Peter Ragnarsson, VD i LMK Ventures även plats i styrelsen.

Håkan Eksandh äger och driver bland annat Hexiron AB ett holdingbolag som startades 2005. Grundbulten var bygg– och industrihandelsrörelsen i Nils Eksandh AB samt kommersiella fastigheter i Lund. Tidigare i år lades Aqilles Invest till investeringarna och Håkan Eksandh tar nu plats i styrelsen.

Jensen Invest är Ingvar Jensens privata investmentbolag. IngvarJensen tillhör den tidigare ägarfamiljen till elektronikdistributören ELFA AB.

Arne Bernroth tar plats i styrelsen. Han är en välkänd näringslivsprofil som tidigare var vice VD och regionbankschef för södra Sverige i Nordea. Han sitter idag i styrelsen för flera riskkapitalägda bolag.

Styrelsens ordförande blir Bengt Gerger. Han är sedan tidigare styrelseordförande i Aqilles Invests bolag Motala Verkstad. Bengt har en lång industriell bakgrund som både företagsledare och styrelseledamot i flera bolag.

Den nya styrelsen kommer i sin helhet att bestå av ordföranden Bengt Gerger samt ledamöterna Arne Bernroth, Johnny Dahlberg, Håkan Eksandh, Anders Holm och Peter Ragnarsson.

Pressrelease Aqilles Invest 110831

Qeep årets managementkonsult i Danmark – igen

Managementkonsultföretaget Qeep Consulting utsågs nyligen för tredje gången på sex år till vinnare av den danska utmärkelsen som Årets Managementkonsult i kategorin säljutveckling. Tävlingen arrangeras av Dansk Industri och Berlingske Nyhedsmagasin.

Qeep Consulting tilldelades utmärkelsen för projektet ”Tour de Billion” som genomfördes för oljeborrteknikföretaget Welltec. Företagets 527 anställda skapade 2010 intäkter på 723 miljoner danska kr. Under företagets första 15 år ökade intäkterna kraftigt från år till år. Men under 2009 stagnerade tillväxten och Welltec insåg att de behövde en grundläggande förändring av kulturen.

Projektet Tour de Billion handlade om att förändra kulturen i företagets säljorganisation och samla medarbetarna kring en gemensam vision. Visionen var att nå en försäljning på en miljard danska kr. Projektet bidrog till en snabbt och uthålligt ökande försäljning.
”Utmärkelsen är ett kvitto på att den metodik som Qeep arbetat fram under lång tid är effektiv och fungerar på olika företag i olika länder. Det handlar i grunden om att utmana chefer och medarbetare och få organisationen att prestera bättre än någon trodde var möjligt. Vi är mycket stolta över det erkännande vi fått i Danmark”, säger Mathias Bönnemark, VD för Qeep Consulting.

Två gånger tidigare har Qeep utsetts till Årets Managementkonsult i Danmark. 2009 vann man med ett projekt för SAS Cargo. 2005 belönades man för sitt arbete med DaimlerChrysler Distribution. För att se ett antal andra framgångsrika samarbeten, gå i på Qeeps Youtube kanal:

http://www.youtube.com/user/QeepConsulting.

Qeep Consulting årets Managementkonsult