Qeep Consulting inleder uppdrag för Scandic Sverige

Managementkonsultföretaget Qeep Consulting har nyligen inlett ett tvåårigt samarbete med hotellkedjan Scandic Sverige. Syftet är att accelerera det befintliga utvecklingsprogram som pågår och att förbättra företagets resultat.

”Scandic Sverige har under de senaste åren drivit ett omfattande utvecklingsprogram i syfte att ytterligare stärka sin marknadsledande position. Vårt syfte med att samarbeta Qeep de kommande två åren, är att accelerera effekterna av utvecklingsprogrammet och säkerställa att hela organisationen på ett positivt sätt involveras i utvecklingen av bolaget. En viktig pusselbit för framtidens Scandic är ökad transparens och tvärfunktionalitet i organisationen för att på så sätt skifta till ett mer resultatorienterat arbetssätt.” säger Joakim Nilsson, VD Scandic Hotels, Sverige.

Målet för Qeep i kunduppdrag är att leverera väsentliga resultatlyft i kundens operativa verksamhet. Företaget arbetar med en metodik där ledningens mål preciserar till konkreta handlingsplaner som leder till snabba genombrott och extraordinära utfall.

”För oss på Qeep är det väldigt glädjande att Scandic väljer oss som en strategisk partner för sin fortsatta utveckling. Återigen visar det sig att vårt arbetssätt, där vi utmanar organisationen, ledarna och medarbetarna och håller dem ytterst ansvariga för sin egen utveckling, fungerar. Samtidigt är det ett samarbete som förpliktigar då Scandic sedan flera år tillbaka är framgångsrika och marknadsledande i branschen. Det kommer krävas extraordinära insatser även av oss då vi ska göra detta tillsammans.” säger Mathias Bönnemark, VD Qeep Sverige.

För att se ett antal andra framgångsrika samarbeten, gå i på Qeeps Youtubekanal:
http://www.youtube.com/user/QeepConsulting

Läs mer – Qeep Consulting Scandic Sverige