Qeep utvecklar tunnelbaneoperatören MTR och Stockholms tunnelbana

Aqilles Investägda managementkonsultföretaget Qeep Consulting inleder uppdrag för tunnelbaneoperatören MTR Stockholm som ansvarar för att driva och underhålla Stockholms tunnelbana.

Tunnelbaneoperatören MTR Stockholm är ett dotterföretag till MTR Europe i London som i sin tur ägs av den Hong Kongbaserade koncernen MTR, en av de ledande tågoperatörerna i världen. MTR Stockholm har omkring 3 000 medarbetare i Sverige och har sedan hösten 2009 och minst åtta år framöver ansvaret för drift, planering och underhåll av tunnelbanan i Stockholm.

”MTR Stockholm har sedan vi tog över driften av tunnelbanan arbetat med att utveckla strukturen och kulturen i bolaget. Samarbetet med Qeep syftar till att accelerera effekterna av detta arbete och samtidigt involvera organisationen i arbetet med att skapa vad vi kallar ’din bästa resa’. En viktig pusselbit för framtidens MTR är ökat ägarskap och ansvarstagande i organisationen för att på så sätt få alla att vara delaktiga i den utveckling vi står inför”, säger Peter Viinapuu, VD MTR Stockholm.

”För oss på Qeep är det väldigt glädjande att MTR väljer oss som strategisk partner. Återigen visar det sig att vårt arbetssätt fungerar. Vi utmanar ledarna och medarbetarna och bygger en kultur där alla tar ansvar för organisationens utveckling. Vi ser också att Qeep kommer vara en viktig pusselbit i MTRs framtida arbete och framgång i att skapa nya affärer”, säger Mathias Bönnemark, VD Qeep Consulting.  Läs mer – Qeep utvecklar tunnelbaneoperatören MTR