Investmentbolaget Qeep Group genomför nyemission och byter namn till Aqilles Invest

Investmentbolaget Qeep Group får tillskott i ägarskaran av Jensen Invest AB samt LMK Ventures AB och byter samtidigt namn till Aqilles Invest. Styrelsen utökas med såväl ägarrepresentanter som oberoende ledamöter då Håkan Eksandh, Peter Ragnarsson, Arne Bernroth och Bengt Gerger tar plats i styrelsen.

Under 2011 har bolaget tillförts 25 MSEK totalt av de nya ägarna fördelat på två emissioner. Efter emissionen äger grundarna Anders Holm och Johnny Dahlberg ca 70 % av bolaget, resterande del ägs av Hexiron AB, LMK Ventures AB, Jensen Invest AB samt anställda.

"De nya aktieägarna och styrelseledamöterna tillför bred kompetens inom finansiering och företagsbyggande och har en långsiktig syn på företagsutveckling som stämmer väl överens med vår syn på hur man skapar framgångsrika företag – med aktivt ägande och tydliga mål", säger Anders Holm, VD för Aqilles Invest. "Med ytterligare kapital finns också utrymme för tilläggsförvärv och möjlighet att ta större strategiska grepp. Vi tror på svenska företags konkurrenskraft och att det finns stora möjligheter att bygga värden framöver. Vi är inte skrämda av konjunkturläget utan nu satsar vi", tillägger han.

Gruppen omsätter under 2011 ca 500 MSEK och planen är att på tre års sikt öka omsättningen till 1,4 mrd genom organisk tillväxt och förvärv. Sammantaget räknar man med att förvärva bolag för mellan 200 – 300 MSEK. Finansieringen av dessa förvärv sker inom ägarkretsen.

I samband med nyemissionen byter Qeep Group även namn till Aqilles Invest för att särskilja investmentbolaget från gruppens strategiska portföljbolag Qeep Consulting, som sedan slutet av 90-talet har utvecklat en metodik för acceleration av resultat där värdet för kunderna har varit affärsmässiga genombrott och extraordinära resultat. Denna metodik som är väl dokumenterad och beprövad på ett stort antal bolag både i Sverige och internationellt, implementeras konsekvent i gruppens alla portföljbolag.

"Eftersom namnet Qeep är så inarbetat och välkänt bland många företagsledare, känner vi att ett namnbyte är nödvändigt i detta skede för att göra skillnad mellan konsultrörelsen och investmentbolaget. Vi har uppkallat företaget efter den grekiska mytologins Akilles för att han var en stark, modig och ambitiös hjälte. Det är inspirerande egenskaper som vi känner igen oss i. Samtidigt påminner hans berömda häl oss om att vara ödmjuka. Som investerare söker vi bolag med styrkor, men vi är också medvetna om att de har svagheter och att det alltid finns utrymme för förbättring. Vi har valt att skriva Aqilles Invest med Q som en påminnelse om vårt eget ursprung, Qeep Consulting, som fortfarande är ett av bolagen i vår företagsgrupp", säger Anders Holm.

Kort om de nya ägarna och styrelseledamöterna:

Investmentbolaget LMK Industri är största ägare i IT-företaget Axis, världsledande inom bland annat nätverkskameror. Genom dotterbolaget LMK Ventures görs investeringar i noterade och onoterade bolag med stor tillväxtpotential När LMK Ventures nu investerar i Aqilles Invest tar Peter Ragnarsson, VD i LMK Ventures även plats i styrelsen.

Håkan Eksandh äger och driver bland annat Hexiron AB ett holdingbolag som startades 2005. Grundbulten var bygg– och industrihandelsrörelsen i Nils Eksandh AB samt kommersiella fastigheter i Lund. Tidigare i år lades Aqilles Invest till investeringarna och Håkan Eksandh tar nu plats i styrelsen.

Jensen Invest är Ingvar Jensens privata investmentbolag. IngvarJensen tillhör den tidigare ägarfamiljen till elektronikdistributören ELFA AB.

Arne Bernroth tar plats i styrelsen. Han är en välkänd näringslivsprofil som tidigare var vice VD och regionbankschef för södra Sverige i Nordea. Han sitter idag i styrelsen för flera riskkapitalägda bolag.

Styrelsens ordförande blir Bengt Gerger. Han är sedan tidigare styrelseordförande i Aqilles Invests bolag Motala Verkstad. Bengt har en lång industriell bakgrund som både företagsledare och styrelseledamot i flera bolag.

Den nya styrelsen kommer i sin helhet att bestå av ordföranden Bengt Gerger samt ledamöterna Arne Bernroth, Johnny Dahlberg, Håkan Eksandh, Anders Holm och Peter Ragnarsson.

Pressrelease Aqilles Invest 110831