Aqilles Invest heter vårt företag, uppkallat efter den grekiska mytologins allra största hjälte; Akilles. Varför det?

Som nyfödd blev Akilles doppad i floden Styx, som skiljde dödsriket från de levandes värld, av sin mor. Flodvattnet gjorde Akilles osårbar – utom i hälen, som hans mor höll honom i. Som mytologisk hjälte och symbol är det just den svaga punkten som gör Akilles intressant och tänkvärd. En helt osårbar hjälte vore inte mycket att se upp till, för en sån hjälte riskerar ingenting. Akilles sökte faran och tog risker, vilket krävde mod och skicklighet eftersom han faktiskt bara var nästan osårbar. Hans mod och skicklighet vann honom också all ära och ryktbarhet han önskade, vilket hade varit en betydligt lättare (och mindre intressant) match om han inte haft den berömda hälen.

Akilles arv till eftervärlden är alltså en berättelse som inspirerar oss att gripa möjligheter, tro på vår förmåga, att sträva mot högt satta mål, och att våga ta risker för att nå dem. Men framför allt påminner oss den gamle greken om vår felbarhet, att vi har svagheter – att vi är mänskliga, helt enkelt.

Vårt namn, Aqilles Invest, har vi alltså valt därför att vi blickar bortom hälen och ser hela Akilles. Den modiga, ambitiösa och sårbara hjälten. De egenskaperna har vi med oss när vi gör våra ytterst långsiktiga investeringar i företag – investeringar som undantagslöst åtföljs av ett träget arbete för att få dessa företag att utvecklas och blomstra, ofta bortom vad många trodde var möjligt. Det är vi nämligen väldigt bra på, det visar historien. Så bra, att vi kan behöva påminna oss om att vi faktiskt inte är ofelbara.

Du kanske noterar att vi skriver Aqilles Invest med Q? Bokstaven Q har vi hämtat från vårt eget ursprung, Qeep Consulting, som idag är ett av bolagen i vår företagsgrupp.