Det unika engagemang som kännetecknar Aqilles Invest har sina rötter i konsultföretaget Qeep Consulting, som idag är ett av bolagen i vår företagsgrupp. Genom Qeep Consulting erbjuder vi Performance Management – som handlar om verksamhetsstyrning och ledarfrågor – i absolut världsklass, enligt en nogsamt utvecklad egen metod med mycket starkt resultatfokus. Samma metod tillämpar vi i de bolag Aqilles Invest investerar i. Det är alltså långt mer än bara kapital vi tillför – nämligen kunnande inom finansiering, kapitalförvaltning, ledar- och organisationsutveckling, genuint entreprenörskap och massor av hjärta.

Engagemanget yttrar sig i att vi deltar operativt i våra bolags utveckling. Vi utser tidigt ett team av affärs- och resultatcoacher, som driver projekt för genombrott och extraordinära resultat tillsammans med bolagets ledning. Vi finns på plats varje vecka, ofta i flera år – vi släpper inte taget förrän våra gemensamma insatser verkligen slår igenom och ger effekt.

Med vårt för branschen unikt långsiktiga perspektiv, följer naturligt att vi också arbetar långsiktigt och alltid utgår från bolagets bästa. Och med ”bästa” menar vi inte snabba klipp, utan det bästa för bolagets kunder, medarbetare och ägare. Men visst vill vi nå resultat snabbt – ”vår långsiktiga strategi är kortsiktig lönsamhet” brukar vi säga – en formulering som lyfter fram vikten av lönsamhet och får oss att tänka i termer av vad som är möjligt. Och vår erfarenhet är entydig – det möjligas gräns ligger betydligt längre bort än den först ser ut att göra.