Qeep är en förkortning av latinets Qui Eventus Est Possibilis? som betyder “vilket resultat är möjligt?” – den allra viktigaste och intressantaste frågan att ställa sig för företagsledare. Qeep Consulting grundades 1998 av Johnny Dahlberg och Anders Holm, efter mer än tio års forskning om företagande. Företaget är specialiserat på att skapa extraordinära resultat tillsammans med sina kunder, genom att utmana företagsledare att se bortom sina gränser och sätta mål som de aldrig tidigare vågat tro vore möjliga – och hjälpa dem att lyckas.

Qeep Consulting omsatte ca 20 miljoner kronor under 2017.

VD: Mathias Bönnemark
Styrelseordförande: Anders Holm
Land: Sverige, Norge, Danmark
Bransch: Management Konsulter
Förvärvat: 1998
Omsättning: 20 MSEK
Medarbetare: 8
http://www.qeep.com/