Anders Holm
Styrelseordförande, VD/Partner och grundare av Aqilles Invest

Entreprenör och investerare. Styrelseordförande i Qeep Consulting och Kullander i Sverige AB. Ledamot i Motala Verkstad Group AB, Sten K Johnson Centre för Entreprenörskap (advisory board), m.fl. 

Johnny Dahlberg
Styrelsemedlem, Partner och grundare av Aqilles Invest

Entreprenör och investerare. Styrelseledamot i Qeep Consulting AB m.fl.

 

 

Mathias Bönnemark

Styrelsemedlem och Partner

VD för Qeep Consulting AB. Styrelseledamot i Case Kapitalförvaltning och FC Rosengård.