Det nordskånska kunskapsföretaget Tyringekonsult AB är synonymt med EDI, Electronic Data Interchange, integration och Elektronisk Handel. Företaget erbjuder marknaden lösningar som förenklar utbytet av affärsdokument mellan olika aktörer inom Automotive, Bygg, Handel och Logistik.

Sedan mitten på 1980-talet har Tyringekonsult utvecklat programvara med målet att korta tidsåtgången från beslut om införande av EDI till uppstart och drift.

Man har utvecklat spetsapplikationer för fyra olika affärsområden: Dagligvaruhandeln, området för tull och transport, fordonsindustrin samt byggsektorn. Tyringekonsults moduler erbjuder struktur i EDI-flödet, effektiv övervakning av EDI-trafiken och flexibilitet i meddelandehanteringen. Dessutom erbjuder Tyringekonsult projektledning och uppföljning vid implementering av EDI.

 

Tyringe logo.png