Intervju med Björn Sederblad VD Skånemejerier om samarbetet med Qeep Consulting

Björn Sederblad, VD Skånemejerier intervjuas om resultatarbetet med Qeep Consulting och de resultat som uppnåddes.


SAS VD 2004-2009, Anders Ehrling VD intervjuas om samarbetet med Qeep Consulting

SAS VD Anders Ehrling om arbetet med Qeep Consulting och de genombrott som uppnåtts.


SAS Vice President Susanne Dahlberg, intervjuas om arbete med Qeep Consulting

Susanne Dahlberg Vice President e-commerce and distribution, SAS intervjuas om genombrottsarbetet med Qeep Consulting och de resultat som uppnåtts.