Alla företag är i grunden till för att skapa olika former av värde. För sina kunder, sina anställda och sina ägare. Många faktorer samverkar för att värdet ska uppstå, men en av de viktigaste är företagsledningen. Alla verksamheter (inte bara företag) behöver kompetent och driftig ledning.
När Aqilles Invest går in som ägare i ett bolag gör vi det alltid helhjärtat. Ibland tillsammans med företagets befintliga ledning, ibland med nya personer.

Attityd och samsyn

Vår utgångspunkt är att de flesta verksamheter kan prestera betydligt bättre än de redan gör, vilket förstås är en utmanande tanke för många. Men den inställningen måste vi ha, eftersom vårt mål alltid är att lyfta verksamheten till nya höjder och extraordinära resultat. Utan övertygelsen att lyftet är möjligt, är det inte möjligt. Så enkelt är det faktiskt. Och resan mot de nya målen går bara att genomföra om ägare och ledning har samsyn och drar åt samma håll.

Qeep Teknologi – vår metod

Qeep Consulting, Aqilles Invests strategiska portföljbolag, har sedan ett par decennier utvecklat en metod för att accelerera resultat hos sina kundföretag. Metoden, Qeep Teknologi, är väl dokumenterad och beprövad på många bolag i många olika branscher, både i Sverige och i andra länder. Värdet för kunderna är affärsmässiga genombrott och extraordinära resultat. Metoden tillämpar vi konsekvent i alla våra portföljbolag, just för att skapa värde. För ledningen handlar det enkelt uttryckt om att sätta upp djärva mål, få med sig sina medarbetare – och leverera!

Styrelse, rådgivare och goda krafter

Som ägare deltar Aqilles Invest aktivt i styrelsearbetet, och knyter externa ledamöter med värdefull kompetens och erfarenhet till bolaget. I en del fall arbetar vi också med externa rådgivare i så kallade Advisory Boards. Rådgivarna stöttar i allehanda resonemang om strategi och utförande.
Vi tycker att det är bra när människorna i ledningen själva är delägare i bolaget. Det skapar extra incitament att driva det förändringar som strävar efter.
Aqilles Invest bistår på det hela taget med råd och dåd som resurser i verksamheten, om och när bolagets ledning vill det. Det kan gälla att bidra till exempelvis förvärvs-, finansierings-, eller kommunikationsstrategier.